Lankhof Beveiliging en Telecom, trotse sponsor van het I CAN Wounded Warriors Cycling Team.

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team is meer dan een clubje enthousiaste wielerliefhebbers. Achter elke trap voorwaarts zit, soms letterlijk, een gedachte, een doel. Finishen doen wij altijd gezamenlijk. Veel leden van het Cycling Team hebben een ingewikkeld verleden. Dat ingewikkelde verleden is niet zelden veroorzaakt door het werken in een oorlogssituatie of een vredesmissie.

Het team

De kern van het team bestaat uit fysiek- en/of mentaal gewonde veteranen en een aantal belangrijke mensen uit hun directe sociale omgeving. Het fietsen, samen of alleen, helpt hen om op een andere manier met hun lichamelijke- en psychische wonden om te gaan. Onder andere de endorfine-kick, de cadans, de buitenlucht en de omgeving zijn de ideale ingrediënten om dit te bereiken.

Inmiddels rijden er ook ex-politiemensen in het team. Mannen en vrouwen die onder soortgelijke omstandigheden hun werk doen of hebben gedaan en daarbij ook vergelijkbaar letsel hebben opgelopen. Maar ook zij gaan voorwaarts in het I CAN Wounded Warriors Cycling Team met hetzelfde gevoel van kameraadschap.

Maar het team bestaat uit meer mensen dan alleen ex- geüniformeerden. Actief dienende veteranen/militairen, overig dienenden en vrienden sluiten zich aan. Zij voelen zich nadrukkelijk verbonden met de doelstellingen van het team. Zij fietsen mee en leveren bijstand aan de ontwikkelingen van het team.

Het verleden, de passie en de kameraadschap leidt tot een unieke teamgeest. De sportieve prestaties zorgen voor een optimistische kijk naar de toekomst. Dat de zeer actieve en sportieve inslag van de mannen en vrouwen bijdraagt aan een gezonde levenshouding laat zich raden.

Doelstelling

Een belangrijk onderdeel van de doelstelling van het team is aandacht vragen voor de bijzondere prestaties van (ex-)geüniformeerden in het kader van de (inter-)nationale vrede en vrijheid en de persoonlijke offers die daarbij vaak worden of zijn gebracht.

Het team presenteert zich altijd als een eenheid in hun opvallende fietskleding. Nooit zal er een renner van het team worden achtergelaten. De komende jaren gaat dit zeer bijzondere Cycling Team een aantal bijzondere tochten organiseren en volbrengen.

Meer info over het team of sponsor: https://www.wwcyclingteam.nl/

Trotse Sponsor Lankhof Beveiliging en Telecom