Na de succesvolle vraagbundeling van afgelopen jaar voor zakelijk glasvezel was het even een tijdje stil. Maar ze hebben gelukkig niet stil gezeten. Achter de schermen heeft het CIF (per 1 februari is de naam vervangen door CAIW) een planning met aannemer gemaakt.

Deze planning is nu bekend en gaan we starten met de aanleg op de bedrijventerrein De Kamp – Lichtenvoorde, Het Broek – Aalten, De Rietstap – Dinxperlo en Den Sliem, Laarberg, Brandemate – Groenlo.

Planning industrieterrein

Voor gemeente Oost-Gelre gaat aannemer Van Gelder deze opdracht uitvoeren. Tel: 038 443 14 29
Voor gemeente Aalten gaat aannemer BAM Infra deze opdracht uitvoeren. Tel: 085 047 90 62

Eind maart begint de aannemer met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel op de hoofdroutes op de bedrijventerreinen.

Eind april worden de eerste bedrijfspanden geschouwd door de aannemer, waarbij samen met de eigenaar van het pand definitief vastgesteld wordt waar de glasvezel afgemonteerd dient te worden.

Daarna, in juni, start de aannemer met de graafwerkzaamheden.

De volgorde waarop de hoofdroutes en bedrijfsaansluitingen gegraven worden is eerst in Aalten, dan in Lichtenvoorde, daarna in Dinxperlo en tot slot in Groenlo.
Deze werkzaamheden worden in de periode juni t/m september uitgevoerd.

Vanaf 12 oktober worden de aansluitingen geactiveerd bij de bedrijven die gekozen hebben voor een glasvezelaansluiting.

Begin december zijn alle bedrijven aangesloten en geactiveerd. De betreffende aannemer zal de komende periode contact opnemen met de bedrijven die een zakelijke glasvezelaansluiting gaan gebruiken.

Vragen over de aanleg?

Heeft u vragen over de aanleg van glasvezel op uw bedrijventerrein? Neemt u dan contact op met de aannemer of met Lankhof Telecom op 0543 495005.