Het Protocol overvalalarm gaat veranderen. Vanaf 1 juli 2021 worden meldingen die afkomstig zijn van een overvaldrukknop in bijvoorbeeld winkels eerst geverifieerd door particuliere alarmcentrales.

De overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop kunnen gebruikers een zogenaamd ‘stil’ alarm afgeven, waarna het Protocol overvalalarm in werking treed. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.

Nodeloze alarmen

In Nederland vinden de laatste jaren tussen de duizend en 1200 daadwerkelijke overvallen per jaar plaats. Cijfers tonen aan dat 99 procent van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. Dikwijls gaat het om een vergissing of ander menselijk handelen en soms door technische onvolkomenheden.

De inzet van politie is daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met twee politieauto’s. Politie-inzet van vier mensen die elders ingezet had kunnen worden.

De werkwijze rond de overvaldrukknop voor bedrijven, organisaties en particulieren gaat daarom per 1 juli 2021 veranderen. Dat is de basis voor het gewijzigd Protocol overvalalarm.

Hoogste prioriteit

Om nog beter en effectiever te reageren op reële overvallen, is afgesproken dat particuliere alarmcentrales een melding van een overvalalarm voortaan eerst verifiëren. Als sprake is van een daadwerkelijke overval, dan wordt deze gemeld aan de politie. Die zal hierop direct reageren. De geverifieerde melding krijgt de hoogste prioriteit.

Klik hier voor meer informatie.