Aanmelden Gebruiker

U meldt een gebruiker aan door op het toestel naar ‘901’ te bellen. Typ vervolgens het extensienummer van de gebruiker in en sluit af met een hekje (#), voer vervolgens de pincode in en sluit af met een hekje. Na deze stappen succesvol te hebben doorlopen bent u aangemeld.

Weet u het wachtwoord niet meer? Kijk dan in uw online beheeromgeving of bel met 0543-495005 optie 2.

Afmelden Gebruiker

Om uw gebruiker af te melden moet u het servicenummer ‘902’ bellen, ook nu wordt u om een pincode gevraagd. Na deze pincode te hebben ingegeven bent u afgemeld.

Nadat alle gebruikersextensies zijn aangemeld kunnen ze elkaar intern bellen via hun extensienummer.

Belangrijk: Afmelden is niet per definitie nodig. Dit is alleen nodig wanneer andere personen ook gebruik maken van uw toestel.