Steeds meer diensten worden via één internetverbinding aangeboden. De techniek van deze dienst blijkt niet onder alle omstandigheden te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de betrouwbaarheid van alarmdoormelding (alarmsystemen AL1 en AL2) richting een Alarmcentrale en alarmopvolging. Hierdoor is het mogelijk dat, in geval van een alarmsituatie en/of het doorgeven van andere (w.o. technische en test) meldingen, geen verbinding mogelijk is met de alarmcentrale. Wij hebben hiervoor diverse oplossingen zodat de alarmmeldingen gegarandeerd binnen komen en er daarmee goede opvolging in werking wordt gezet.