Het is mogelijk om op basis van datum en tijd, tijdelijk de handmatige en automatische configuratie te overschrijven.

Om een vakantiedag aan te maken dient u eerst in te loggen in het beheer platform van Lankhof Telecom met uw webgebruiker. Om in te kunnen loggen op het platform gaat u naar https://beheer.lankhof.nl. Het kan zijn dat deze gegevens aan u zijn doorgegeven via de mail. Uw inloggegevens zijn eventueel op te vragen door te bellen naar 0543-495005 optie 2 of mail naar telecom@lankhof.nl.

Wanneer u bent ingelogd, dient u op “Klant configuratie” te klikken.

Klik vervolgens op “La Managed voice” (Te vinden in het linkermenu, aangegeven in de onderstaande afbeelding)

U komt automatisch in het kopje “Detail” terecht.

Hier kunt u een vakantiedag toevoegen aan het nummerplan door op “vakantiedagen” te klikken.

In het volgende scherm drukt u op “Acties” en vervolgens op “Periode toevoegen” (te vinden aan de rechterkant van het scherm, aangegeven op de onderstaande afbeelding).

 

U kunt een omschrijving ingeven, dan kiest u de startdatum en tijd van het aangepaste nummerplan en een einddatum en tijd tot wanneer de vakantiedag duurt. Bij nummerplan kiest u voor het plan dat die dag(en) gevolgd moet gaan worden en klikt op Opslaan.

In het overzicht ziet u nu op volgorde van startdatum de vakantiedagen staan.