Brandbeveiliging en preventieve maatregelen waarop u kunt vertrouwen zijn cruciaal voor de veiligheid van mensen in bijv. een bedrijfspand, verpleeghuis of woonhuis.

Elke seconde telt bij een brand!

Een kleine oorzaak  kan zich in korte tijd ontwikkelen tot een uitslaande brand.

Wet- en regelgeving

De overheid heeft hiervoor middels wet- en regelgeving voorschriften opgesteld (o.a. het Bouwbesluit 2012) waardoor er in ieder geval een (minimaal) niveau van veiligheid voor de in gebouwen aanwezige mensen is geborgd.
Ook verzekeringsbedrijven stellen soms eisen aan brandpreventieve maatregelen om schade aan gebouwen en goederen door brand te minimaliseren en de schade te beperken.
Om voor u een goede installatie te realiseren zijn vier zaken van groot belang:brandbeveiliging

  • wetgeving
  • verzekeringseisen
  • risico-inventarisatie
  • uw gevoel van veiligheid

Lankhof Beveiliging & Telecom verzorgt alles wat in uw specifieke situatie nodig is, of het nu gaat om een klein vrijwillig aan te brengen systeem of een compleet brandmeld-en ontruimingsalarmsysteem welke door de overheid/verzekering is vereist.

Enkele voorbeelden van brandbeveiliging:

Ja, ik ontvang graag meer informatie over brandbeveiliging.