Brandbeveiliging en preventieve maatregelen waarop u kunt vertrouwen zijn cruciaal voor de veiligheid van mensen in bijv. een bedrijfspand, verpleeghuis of woonhuis.

Elke seconde telt bij een brand!

Een kleine oorzaak  kan zich in korte tijd ontwikkelen tot een uitslaande brand.

Wet- en regelgeving

De overheid heeft hiervoor middels wet- en regelgeving voorschriften opgesteld (o.a. het Bouwbesluit 2012) waardoor er in ieder geval een (minimaal) niveau van veiligheid voor de in gebouwen aanwezige mensen is geborgd.
Ook verzekeringsbedrijven stellen soms eisen aan brandpreventieve maatregelen om schade aan gebouwen en goederen door brand te minimaliseren en de schade te beperken.
Om voor u een goede installatie te realiseren zijn vier zaken van groot belang:

  • wetgeving
  • verzekeringseisen
  • risico-inventarisatie
  • uw gevoel van veiligheid

Lankhof Beveiliging & Telecom verzorgt alles wat in uw specifieke situatie nodig is, of het nu gaat om een klein vrijwillig aan te brengen systeem of een compleet brandmeld-en ontruimingsalarmsysteem welke door de overheid/verzekering is vereist.

Enkele voorbeelden van brandbeveiliging:

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie grijpt in wanneer er brand is. Hiervoor moet de installatie wel goed werken. Tevens moet deze regelmatig geïnspecteerd worden. Lankhof Beveiliging & Telecom helpt u hiermee.

De schade beperken tot een minimum

Brand is altijd een nachtmerrie. Binnen minuten kan je levenswerk, je woning of je zorginstelling in vlammen opgaan. Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er dan toch brand ontstaat, zorg dan dat dit zo snel mogelijk bekend is. Een goede brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden, zodat letsel of erger voorkomen kan worden en zorgt ervoor dat er snel maatregelen genomen kunnen worden tegen het verder verspreiden van de brand. Daarnaast zorgt een goede brandmeldinstallatie ook voor een veilig gevoel. U weet, dat als het toch mis gaat, u snel kunt ingrijpen.

Waarom onderhoud aan een brandmeldinstallatie?

Iedereen moet een gebouw veilig kunnen verlaten. Met een brandmeldinstallatie zorgt u hiervoor. Een brand wordt in een vroeg stadium ontdekt en er kan snel op gereageerd worden. Hierbij is het belangrijk dat brandmeldinstallaties regelmatig gecontroleerd worden. Lankhof Beveiliging & Telecom doet de aanleg en de controle bij brandmeldinstallaties. Zo bent u verzekerd van een brandveilig gebouw.

Ontruimingsinstallatie

Bij calamiteiten wilt u zo snel mogelijk en effectief uw pand ontruimen. Daarom is een ontruimingsinstallatie van belang, want deze heeft als doel om bij calamiteiten een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of een deel van een gebouw mogelijk te maken. In veel gebouwen is deze installatie geïntegreerd in een brandmeldinstallatie. Een ontruimingsalarm kan bijvoorbeeld via sirenes, speakers en gesproken berichten worden ingezet. Dit is geheel afhankelijk van uw gebouw, hoeveelheid aanwezige mensen en in hoeverre deze zelfredzaam zijn.

Wij leveren en installeren zowel stand-alone ontruimingsinstallaties als brandmeldinstallaties gecombineerd met ontruimingsinstallaties.

Signalering vanuit ontruimingsinstallatie

Signalering tot ontruiming kan zowel door middel ‘luid-alarm’ (slow-whoopsignaal of ‘gesproken-woord’) of bijvoorbeeld als ‘stil-alarm’ middels pagers plaatsvinden.

Voor een juiste werking van een ontruimingsinstallatie is regelmatige controle een vereiste. Lankhof Beveiliging kan uw onderhoudspartij zijn voor uw ontruimingsinstallatie. Wij werken volgens de NEN normen en borgen dan dat de ontruimingsinstallatie binnen gestelde eisen zal functioneren.

Beperk uw risico tijdens calamiteiten en maak vandaag nog werk van uw ontruimingsinstallatie.

Noodverlichting

Lankhof Beveiliging & Telecom levert en installeert alle producten op het gebied van noodverlichting.

Noodverlichting gaat branden, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. De noodverlichting wordt dan gevoed met een accu die onafhankelijk is van de bron van de normale verlichting.

De aanwezigheid van noodverlichting helpt mee om een veilige situatie voor bezoekers en werknemers te creëren. Met behulp van een goed functionerende noodverlichting kunnen risicovolle werkzaamheden veilig worden beëindigd. Daarnaast kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt en tenslotte kan men de vluchtroute vinden en deze veilig naar de uitgang volgen.

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgend drie types noodverlichting:

Vluchtwegverlichting: Dit is het deel van de noodverlichting dat de vluchtwegen verlicht. Deze armaturen branden enkel in geval van een stroomstoring.

Vluchtwegaanduiding: Dit zijn de noodverlichting armaturen die vluchtwegen en uitgangen voor het verlaten van een gebouw aanduiden. Deze armaturen zijn voorzien van een pictogram en dienen permanent te branden.

Noodverlichting of anti-paniekverlichting: Dit omvat het deel van de nood-evacuatieverlichting dat voorzien is om paniek te voorkomen in ruimtes waar mensen samenkomen, zoals kantines en vergaderzalen. Het is vastgelegd dat dit publieke ruimten betreft groter dan 60 m2. Deze armaturen branden enkel in geval van een stroomstoring.

Pictogrammen

Voor veiligheidssignalering voor vluchtrouteaanduiding moet gebruik worden gemaakt van de groen-witte pictogrammen uit de NEN 6088. Voor het juist aangeven van de vluchtroute is het voldoende om gebruik te maken van de pictogrammen met “het rennende mannetje”. Teksten zijn niet meer toegestaan.

Ja, ik ontvang graag meer informatie over brandbeveiliging